Himmelbjerget

I den gamle Ry Kommune var jeg udpeget til at sidde i turistforeningens bestyrelse. Det var en kæmpe fornøjelse, hvor vi bl.a. var med til at forny aktiviteterne på Himmelbjerget. Vi fik etableret et godt samarbejde med Tårnkomiteen, som ejer Himmelbjerget. 

Der blev bl.a. opsat en kikkert ved selve tårnet, og vi fik startet børnefestival en ugentlig dag i sommerhalvåret. Ved premieren på børnefestivalen kom der flere tusinde børn og voksne. Der holdt biler over alt. Børnene havde en kæmpe oplevelse. Børnefestivalen er moderniseret, men eksisteren i en anden form i dag.