Kildebjerg-ry

For ca. 20 år siden gik fremsynede politikere, erhvervsfolk m.fl. sammen om at udarbejde en plan for de kommende 20 års byudvikling i Ry Øst. Det blev til Kildebjerg-Ry. Her er bolig, erhverv, natur og fritid tænkt sammen.

Vi er lykkedes på langt de fleste parametre og har fået en sammenhængende og smuk ny bydel i Ry.
I løbet af de kommende par år er Kildebjerg-Ry fuldt udbygget.

Vi bør gå sammen om at læggen en ny langsigtet udviklingsplan – det gælder i øvrigt generelt for byudviklingsområderne i hele kommunen.