Plejeboliger

I sidste byrådsperiode arbejdede vi meget med at udarbejde en masterplan for fremtidens plejeboliger. Det blev til et bredt forlig, kaldt ”plejeboligplanen”. 

Planen har været forløberen for Fællesskabets Hus i Ry og er udgangspunktet for arbejdet med at opføre et nyt og tidsvarende plejeboligbyggeri i Galten, samt en udvidelse af Dagmargården i Skanderborg. Planen følges, men justeres løbende.