Rådhus, politi og idræt

For mange år siden var jeg med til at udarbejde en masterplan for etablering af idrætsfaciliteter på Fælleden i Skanderborg. Det var et spændende arbejde, hvor både inde- og udeidrætterne og naturen incl. Skovrejsningen på Anebjerg var tænkt ind. 

Dengang foreslog vi et areal, der kunne rumme et rådhus. Og det blev så mange år efter til det Skanderborg Fælled, vi kender i dag med rådhus, politi og idræt.